PRIVACY: 

Algemene privacyverklaring:

mini mensJes , Grootse heLden hecht enorm veel belang aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. In deze privacyverklaring wil mini mensJes , Grootse heLden een heldere en transparante kijk geven over hoe er met uw persoonsgegevens door ons wordt omgegaan. mini mensJes, Grootse heLden doet er alles aan om uw privacy te verzekeren en daarom gaan wij heel secuur om met uw persoonsgegevens. mini mensJes , Grootse heLden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat wij in elk geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Deze doeleinden staan beschreven in de privacyverklaring:

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de minimale gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd.

mini mensJes , Grootse heLden vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

mini mensJes , Grootse heLden heeft passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

mini mensJes , Grootse heLden is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens , wij willen u hierop wijzen en wij willen deze te allen tijden respecteren.

mini mensJes , Grootse heLden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u omtrent dit onderwerp nog vragen heeft kan u altijd contact met ons opnemen via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be

Cookies:

Wat is het?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op uw computer. mini mensJes , Grootse heLden gebruikt cookies om u te herkennen tijdens uw volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het online shoppen bij mini mensJes , Grootse heLden geen cookies meer ontvangt.

Waarom uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door mini mensJes , Grootse heLden verwerkt voor volgende doeleinden :

Het registreren, verwerken en factureren van uw aankoop. Het eventuele contact met u opnemen indien er enigzins een probleem  zou zijn met of een vraag zou zijn over uw bestelling en uiteraard het verzenden van uw bestelling.

mini mensJes , Grootse heLden verzend momenteel GEEN nieuwsbrieven of andere vormen van reclame.

Van bovenstaande worden volgende persoonsgegevens eventueel gevraagd , opgeslaan of verwerkt:

naam, voornaam, adres, telefoonnr, email & logingegevens.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt waarvoor we deze hebben verkregen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Verstrekking aan derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens NOOIT aan derde partijen, met uitzondering in geval van mogelijke fraude of onregelmatigheden.

Beveiliging van de gegevens:

mini mensJes , Grootse heLden heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen :

Elke persoon die via mini mensJes , Grootse heLden van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan de geheimhouding hiervan.

Een gebruikersnaam en wachtwoord wordt telkens gehanteerd.

mini mensJes , Grootse heLden is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

mini mensJes , Grootse heLden beschikt over een geldig SSL certificaat ( = veiligheidscertificaat te zien aan het slotje voor de website )

Uw rechten omtrent uw gegevens: 

U heeft als consument altijd het recht op het inzien van uw persoonsgegevens. Ook kan u te allen tijden uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. Om misbruik van deze situatie te voorkomen kunnen wij u daarom vragen om een kopie van uw identiteitkaart mee te sturen. U kan ook altijd bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, aan een derde partij. Ook hier kunnen wij u om een legitimatie vragen alvorens wij hier gehoor aan geven.

Klachten omtrent privacy:

Mocht u enigzins een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hieromtrent meteen contact met ons op te nemen. Dit kan via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy bescherming.

Wijziging privacy statement: 

mini mensJes , Grootse heLden kan het privacy statement te allen tijden wijzigen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de webshop.