Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MINI MENSJES , GROOTSE HELDEN:

CONTACT:

mini mensJes , Grootse heLden

Vinkenlaan 41

2221 Booischot

België

Tel: 0468.11.15.50

Email: evelyn@minimensjesgrootsehelden.be

Btwnr: BE0807.228.55

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen ( KBO ) onder het nr: 0807.228.555

IBAN : BE76 7330 0968 7195

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN: 

De bestelling en de verkoop van onze productjes worden u aangeboden door Evelyn Frans , deze algemene voorwaarden zijn van de verkoper, mini mensJes , Grootse heLden.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die tot stand komen via de webshop www.minimensjesgrootsehelden.be.

Wanneer u een bestelling plaatst bij www.minimensjesgrootsehelden.be verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaard u de algemene verkoopsvoorwaarden.

PRIJS: 

Alle prijzen van alle producten worden weergegeven in € ( euro’s) , en dit INCLUSIEF BTW en EXCLUSIEF eventuele verzendkosten.

mini mensJes , Grootse heLden is gerechtigd de prijzen te wijzigen. De prijs die geldig is, is deze die vermeld staat wanneer u uw bestelling plaatst.

Alle producten blijven eigendom van mini mensJes , Grootse heLden tot de volledige aankoopsom is voldaan tenzij anders afgesproken of vermeld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele zet- en of drukfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. mini mensJes , Grootse heLden is bij zet- en of drukfouten niet verplicht het product te leveren aan de foutieve prijs.

BETALING:

De betaling gebeurd via voorafbetaling per bank.

Dit kan op het rekeningnummer :

  • IBAN : BE76 7330 0968 7195
  • BIC : KREDBEBB

Als mededeling dient de factuurnr vermeld te worden. Bestel je via FB / INSTAGRAM dan worden ook hiervan facturen opgemaakt. Wanneer bestellingen afgehaald worden kunnen deze met bancontact ter plaatse betaald worden.

AANBOD: 

Ondanks dat mini mensJes, Grootse heLden de webshop met de grootste zorg heeft samengesteld, kan het gebeuren dat informatie niet helemaal volledig of onjuist is, foutjes bevat of niet helemaal up-to-date is. Dusdanige foutjes of onvolledigheden binden mini mensJes , Grootse heLden niet.

Wanneer u als klant vragen heeft over bepaalde artikeltjes, kleuren, maten, eender wat, kan u altijd bij ons terecht via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be.

Het aanbod geldt telkens zolang de voorraad strekt en kan te allen tijden worden ingetrokken en- of aangepast. mini mensJes , Grootse heLden kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er een product niet beschikbaar is.

Op alle aanbiedingen, bestellingen, producten van mini mensJes , Grootse heLden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Het accepteren van aanbiedingen, bestellingen betekend dan ook het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

OVEREENKOMST: 

Een overeenkomst komt tot stand na het accepteren van uw bestelling bij mini mensJes , Grootse heLden.

HERROEPINGSRECHT:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Deze kosten bedragen tussen €2,00 en €5,70 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw pakketjesdienst. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan mini mensJes , Grootse heLden geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via mini mensJes , Grootse heLden koopt en op maat of naar wens laat maken. Bij deze producten is de verkoop na een succesvolle betaling definitief.

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Hier vind u een modelformulier voor herroeping terug! Dit formulier kan u invullen en ons bezorgen indien u uw bestelling wil herroepen. 

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan : mini mensJes , Grootse heLden

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                         — Bestelnummer ( indien geweten ):

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen koper(s)

— Adres koper(s) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van de koper(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

KLACHTEN: 

mini mensJes , Grootse heLden streeft naar tevreden klanten! Mocht er onverhoopt toch een klacht optreden , gelieve deze dan zo snel mogelijk door te geven via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be . Dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Wij gaan ervanuit dat in onderling overleg alles besproken en opgelost kan worden.

mini mensJes , Grootse heLden beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

mini mensJes , Grootse heLden beantwoordt een klacht binnen de 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Wanneer een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door mini mensJes , Grootse heLden binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich altijd eerst te richten tot de ondernemer. Tevens is het ook mogelijk om indien de klacht niet onderling kan worden opgelost de klacht te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr)

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

GARANTIE:

Wij geven om onze producten en doen er alles aan om deze in topconditie aan u te leveren.

Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling stuk gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen de twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.

Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

LEVERING: 

Wij doen zorgvuldig onze uiterste best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen worden telkens binnen 48 u na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders vermeld of besproken.  Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig ( PRE ORDERS ) of worden producten naar wens gemaakt en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mocht de levertijd van uw bestelling uitlopen brengen wij u hier telkens van op de hoogte!

Sluipen er onverhoopt toch foutjes in de voorraad en besteld u een artikeltje wat uiteindelijk niet op voorraad blijkt te zijn? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en komen wij zo samen tot een oplossing!

De vermelde prijzen zijn INCLUSIEF btw en EXCLUSIEF eventuele verzendkosten. De verzendkosten bedragen een vast tarief van € 6,00 ( binnen België ).

Laat u toch liever uw bestelling verzenden via een brievenbuspakketje dan kan dat. Wilt u deze verzendwijze kiezen neem dan even contact met ons op via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be of via de FB pagina . Let wel dat deze volledig op eigen risico worden verzonden daar deze verzendwijze niet traceerbaar is .

Ook verzending naar Nederland is mogelijk . Neem ook hiervoor eventjes contact op via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be of via de FB pagina .

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van Bpost. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

VERZENDING: 

Pakketjes worden binnen 48 u na ontvangst van de betaling verzonden via BPOST tenzij anders vermeld of afgesproken. Alle prijzen op de webshop worden aangegeven INCLUSIEF btw en EXCLUSIEF eventuele verzendkosten.

Bij aankopen vanaf € 60,00 krijgt u uw verzending cadeau! Dan kiest u voor GRATIS VERZENDING!

GESCHILLEN: 

Op overeenkomsten tussen mini mensJes , Grootse heLden en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

PRIVACY: 

Algemene privacyverklaring:

mini mensJes , Grootse heLden hecht enorm veel belang aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. In deze privacyverklaring wil mini mensJes , Grootse heLden een heldere en transparante kijk geven over hoe er met uw persoonsgegevens door ons wordt omgegaan. mini mensJes, Grootse heLden doet er alles aan om uw privacy te verzekeren en daarom gaan wij heel secuur om met uw persoonsgegevens. mini mensJes , Grootse heLden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat wij in elk geval uw persoonsgegevens verwerkenin overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Deze doeleinden staan beschreven in de privacyverklaring:

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de minimale gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd.

mini mensJes , Grootse heLden vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

mini mensJes , Grootse heLden heeft passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

mini mensJes , Grootse heLden is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens , wij willen u hierop wijzen en wij willen deze te allen tijden respecteren.

mini mensJes , Grootse heLden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u omtrent dit onderwerp nog vragen heeft kan u altijd contact met ons opnemen via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be

HET GEBRUIK VAN COOKIES :

Cookies:

Wat is het?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op uw computer. mini mensJes , Grootse heLden gebruikt cookies om u te herkennen tijdens uw volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het online shoppen bij mini mensJes , Grootse heLden geen cookies meer ontvangt.

Waarom uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door mini mensJes , Grootse heLden verwerkt voor volgende doeleinden :

Het registreren, verwerken en factureren van uw aankoop. Het eventuele contact met u opnemen indien er enigzins een probleem  zou zijn met of een vraag zou zijn over uw bestelling.

mini mensJes , Grootse heLden verzend momenteel GEEN nieuwsbrieven of andere vormen van reclame.

Van bovenstaande worden volgende persoonsgegevens eventueel gevraagd , opgeslaan of verwerkt:

naam, voornaam, adres, telefoonnr, email, btwnr, geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt waarvoor we deze hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens NOOIT aan derde partijen.

Beveiliging van de gegevens:

mini mensJes , Grootse heLden heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen :

Elke persoon die via mini mensJes , Grootse heLden van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan de geheimhouding hiervan.

Een gebruikersnaam en wachtwoord wordt telkens gehanteerd.

mini mensJes , Grootse heLden is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

mini mensJes , Grootse heLden beschikt over een geldig SSL certificaat ( = veiligheidscertificaat te zien aan het slotje voor de website )

Uw rechten omtrent uw gegevens: 

U heeft als consument altijd het recht op het inzien van uw persoonsgegevens. Ook kan u te allen tijden uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. Om misbruik van deze situatie te voorkomen kunnen wij u daarom vragen om een kopie van uw identiteitkaart mee te sturen. U kan ook altijd bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, aan een derde partij. Ook hier kunnen wij u om een legitimatie vragen alvorens wij hier gehoor aan geven.

Klachten omtrent privacy:

Mocht u enigzins een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hieromtrent meteen contact met ons op te nemen. Dit kan via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy bescherming.

Wijziging privacy statement: 

mini mensJes , Grootse heLden kan het privacy statement te allen tijden wijzigen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de webshop.

WIJZIGINGEN: 

mini mensJes , Grootse helden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Jullie worden hier ook telkens van op de hoogte gehouden via berichten op de webshop.

BELANGRIJK: VRAGEN! 

Indien er eender welke vraag opduikt, indien je extra info wil alvorens te bestellen, voor eender welke vraag of opmerking : Neem contact met ons op! Dit kan via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be. mini mensJes , Grootse heLden streeft naar absolute tevredenheid van haar klantjes en staat altijd klaar om te helpen of om raad te geven!

EXTRA NOOT !

Wanneer tijdens de totale uitverkoop bestellingen na 30 dagen niet betaald zijn , worden deze ( na verschillende eerdere berichten ( want je wordt hier telkens netjes van op de hoogte gebracht ) ) eventjes geannuleerd zodat anderen ook de kans krijgen om deze producten aan te kopen . De totale uitverkoop zal plaatsvinden tot en met einde februari .