KLACHTEN:

mini mensJes , Grootse heLden streeft naar tevreden klanten! Mocht er onverhoopt toch een klacht optreden , gelieve deze dan zo snel mogelijk door te geven via evelyn@minimensjesgrootsehelden.be . Dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Wij gaan ervanuit dat in onderling overleg alles besproken en opgelost kan worden.

mini mensJes , Grootse heLden beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

mini mensJes , Grootse heLden beantwoordt een klacht binnen de 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Wanneer een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door mini mensJes , Grootse heLden binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich altijd eerst te richten tot de ondernemer. Tevens is het ook mogelijk om indien de klacht niet onderling kan worden opgelost de klacht te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr)

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

GARANTIE:

Wij geven om onze producten en doen er alles aan om deze in topconditie aan u te leveren.

Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling stuk gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen de twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.

Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.