Voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van mini mensJes,  Grootse heLden zijn van toepassing op alle leveringen van mini mensJes, Grootse heLden. Door bij ons te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Vestigings en afhaaladres mini mensJes, Grootse heLden

Vinkenlaan 41 – 2221 Booischot

Afhalen kan enkel op afspraak!

Producten

Alle kledij van mini mensJes, Grootse heLden word met de hand gemaakt. Bij handwerk kunnen er kleine verschillen in maten en afwerkingen voorkomen. Alle artikelen op afgebeelde foto`s zijn voorbeeldfoto`s en kunnen soms in kleur of model afwijken. Alle genoemde maten in centimeters zijn een richtlijn. De werkelijkheid kan enigszins afwijken. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Alle handgemaakte producten staan telkens aangegeven in de webshop.

Prijzen

Prijzen op de site van mini mensJes, Grootse heLden zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro inclusief BTW (21%) en zijn exclusief verzendkosten en drukfouten voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Verzending

mini mensJes, Grooste heLden draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. mini mensJes, Grootse heLden houdt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten

De verzendkosten van uw bestelling bedragen € 5,00. Indien u een bestelling plaatst met een bedrag van minimaal € 100,00 nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Hiermee verklaart u zich als klant van mini mensJes, Grootse heLden akkoord. De producten worden verzonden via Bpost. mini mensJes, Grootse heLden is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Bpost. De mogelijkheid wordt geboden de zending af te halen bij mini mensJes, Grootse heLden. De regeling van vooruitbetaling geldt hierbij nog steeds en de bestelling wordt pas uitgeleverd als de betaling binnen is.

Betaling

Betaling dient te gebeuren door :
vooruitbetaling via bank

Levertijd

Alle bestellingen worden op werkdagen binnen 48 uur geleverd na ontvangst van de betaling, tenzij anders vermeld. Indien wij dit onverhoopt niet na kunnen komen zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wanneer een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. Na-leveringen ontvangt u handeling- en verzendkostenvrij.

Overschrijding leveringstermijn

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling kosteloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 14 dagen op uw rekening terug gestort.

Verzending

Verzenden doen wij met Bpost. De post doet er gemiddeld één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor of een postpunt ( staat altijd aangegeven) . De bestelling blijft dan 2 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Indien dit gebeurt zijn de verzendkosten voor uw rekening. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de verzendkosten heeft voldaan.

Retourzending

Artikelen kunnen in overleg retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. Graag hierover mini mensJes , Grootse heLden inlichten binnen 48 uur na ontvangst van de zending. Na verloop van deze periode kan de koop niet meer worden ontbonden. U dient het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen. Dit formulier is te downloaden op de website van minimensjesgrootsehelden.be onder het kopje Verzenden en Retourneren. Alleen artikelen die in oorspronkelijke staat, ongebruikt en ongewassen, in onbeschadigde verpakking en met het volledig ingevulde retourformulier worden door ons in behandeling genomen. Het verzendrisico van het terugsturen is voor rekening van de koper.

mini mensJes, Grootse heLden behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

Artikelen die op bestelling (lees: op maat gemaakt zijn conform uw wensen) zijn ingekocht kunnen niet retour genomen worden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van mini mensJes, Grootse heLden zal mini mensJes, Grootse heLden de kosten dragen voor retourzending.

mini mensJes, Grootse heLden  zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terugstorten op het door u op het retourformulier aangegeven rekeningnummer.

Klachtenafhandeling

mini mensJes, Grootse heLden streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht optreden binnen een termijn van 1 maand dan wordt mini mensJes, Grootse heLden daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Garantie en aansprakelijkheid

mini mensJes, Grootse heLden is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van mini mensJes, Grootse heLden. mini mensJes, Grootse heLden is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien mini mensJes, Grootse heLden om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van mini mensJes, Grootse heLden zijn verricht;
– als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
– verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

mini mensJes, Grootse heLden is niet aansprakelijk te stellen als voorwerpen vastgemaakt aan aangekochte kleding of andere aangekochte artikelen, zoals knopen, lusjes, merkjes, applicaties enz. enz. los gaan zitten, het is altijd de consument zijn taak om op deze dingen attent te zijn en deze zo snel mogelijk weer vast te zetten of er desnoods afhalen, zodat verslikking of verstikking door een kind voorkomen wordt.

Het is mogelijk dat mini mensJes, Grootse heLden op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. mini mensJes, Grootse heLden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Copyright

Het copyright voor de website, ontwerpen, andere teksten, foto’s en uitingen van mini mensJes, Grootse heLden ligt bij mini mensJes, Grootse heLden. Gebruik van ontwerpen, teksten en foto’s is alleen met nadrukkelijke toestemming mogelijk. Bij inbreuk op deze bescherming zal door mini mensJes, Grootse heLden worden opgetreden.

Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van de website met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan mini mensJes, Grootse heLden niet ter verantwoording worden geroepen.